Xylofonorkestern Stora Blå

Posted 2014-08-29

CE30 Xylofonorkestern Stora Blå är ett musikpedagogiskt projekt på en dagligverksamhet för intellektuellt funktionsnedsatta i Solna, Stora Blå Kultur. Christer Bothéns kompositioner är rytmiskt-melodiska pussel som vuxit fram under sju års arbete med gruppen och som trotsar begränsningar och skapar en egen musik som utgår från deltagarnas olika begåvningar snarare än deras begränsningar. Resultatet är en skiva med musik att älska.