Xylofonorkestern: Stora Blå

Posted 2014-11-01

—Xylofonorkestern Stora Blå är ett musikpedagogiskt projekt på Stora Blå Kultur, en dagligverksamhet för intellektuellt funktionsnedsatta i Solna. Christer Bothéns kompositioner är rytmiskt-melodiska pussel som vuxit fram under sju års arbete med gruppen. De trotsar begränsningar och skapar en egen musik som utgår från deltagarnas olika begåvningar snarare än deras begränsningar. En skiva med musik att älska! —