Torkel Rasmussons Sånger under natten

Posted 2014-03-17

”Sånger under natten” är faktiskt, på ett positivt, mer kompakt än något annat jag har hört från soloartisten Torkel Rasmusson. Det finns en inkännande förståelse mellan Rasmusson och musikerna, och mellan musikerna själva, som aldrig förut funnits på ett lika omfattande sätt. Som om alla de förnämliga instrumentalisterna bakom Rasmusson har sökt sig in i honom, in i orden, in i avsikterna, och verkligen förstått innebörden i de många poetiska graderna som huvudpersonen kommunicerar. Om jag hade minsta lilla spår kvar av tveksamhet inför Torkel Rasmusson hoppas jag vara förlåten. För några sådana finns inte längre kvar. – Tidningen Kulturen