Swedish Intangible Asset No 3: Göran Klinghagen

Posted 2011-05-20

“För sin absoluta och kompromisslösa kärlek till stundens spontana musikaliska uttryck och sin vilja till hårt arbete för att förbereda den.”

Göran plays tonight at Glenn Miller and tomorrow at the Country & Eastern Brunch concert at Mosebacke.

Here are photos of 
Göran recieving the award at Glenn Miller 110408