Really great reviews for Beches Brew BIG

Posted 2013-11-29

“There is a a good chance that anyone who experienced this great band will become a fanatic.” – Eyal Hayurveni in All About Jazz: 131127_AAJ

“Redan efter den inledande Babel Twist är slaget vunnet,Det ör en smått orgiastisk öppning som lyfter en upp ur den glåmigare delen av tillvaron. Det är nästan som Charles Mingus, tidigt sextiotalBerger har en slående förmåga att få sina medmusiker att blomma ut. De förvandlas till frigjorda själar i ett lyckligt, vildvuxet kollektiv, där det är tillåtet och önskvärt att spränga ramarna.
Berger må ha fyllt sjuttio, men hans musik är betydligt mera fri, ungdomlig, lekfull och äventyrlig än merparten av den mera välartade och adademiska musik som våra yngre jazzmusiker ofta ägnar sig åt. Här har de yngre att lära, tycker jag.
Ingen svensk skiva detta år har gjort mig lika tillfreds med tillvaron som denna.” – Johan Östberg, Orkesterjournalen

131100_Orkesterjournalen