Ny video med Christian Spering

Posted 2012-12-09

Se Christian spela Sarabande från violin partita no. 1 i B-moll i denna nya video, filmad av Erik Vallsten