I övrigt ägnas sommaren åt förberedelser

Posted 2014-06-13

av höstens utgåvor som blir ganska många, överraskande, olika och häftiga. Al Dente-musik: Svensk folkmusik med Pekkås Gustaf och Ellika Frisell, Xylofonorkestern Stora Blå, Sir Thomas Jäderlund plays Jazz, Sydindiskt med Nedunuri Krishnamurti.

P.S. Lyckå Kammarmusikfestival i månadsskiftet juni-juli kan starkt rekommenderas även om inte Berger Knutsson Spering är med just i år.