Gaza Blå Finissage – Berger & Feiler

Posted 2017-04-30

Välkommen till Janne Björkmans “Gaza Blå” Finissage
med musik av “De lyckliga” – Bengt Berger, slagverk och Dror Feiler, blås.