Berger – Feiler spelar på Väsby Konsthall

Posted 2017-04-02

Dror Feiler och Bengt Berger spelar på Gunilla Sköld-Feilers utställning Det lyckliga fåtalets öar på Väsby Konsthall i samband med konstnärssamtal.