INSIDE BACH

Posted 2012-10-03

I Inside Bach återerövrar Christian Spering, en av Sveriges främsta instrumentalister alla kategorier, den Bach som inte bara var kontrapunktikens och det polyfona formbyggets mästare utan även en framstående improvisatör. I en varsam pendelrörelse mellan sökande improvisation och trohet till tonsättarens notbild öppnar Spering musiken till en intim närvaro bortom genrer och traditioner och ger samtidigt i ett par längre stycken med ekon och loopar det polyfona uttrycket ett nytt innehåll. Inside Bach lyfter fram den gamle organisten i Leipzig som på en gång vår självklart samtida och fullständigt tidlös.